Subscribe News Feed Subscribe Comments

rakınkokusuna ekonomik bir bakış

Bonus rock'a yatırdığım paranın 25tl sı suya gitmiş direkt..Fişleri buldum topladım direkt su.Susuz yaşanmıyordu o sıcak asfaltta a dostlar...

0 potasyum!:

 
You're my disco,playing on the radio. | TNB